Opis procedur zapobiegających przemocy oraz sposobów interwencji

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas