Aktualijų archyvas 2018-2019 m.m.

                 Futbolo varžybos Kalveliuose.
     Gegužės 9 d. Kalvelių stadione Mostiškių mokyklos daugiafunkcio centro vaikinų ir merginų futbolo komandos dalyvavo Vilniaus rajono Mokyklų žaidinių pagrindinių mokyklų futbolo varžybose.
     Vaikinų komanda labai atkakliai kovojusi su varžovais iš keturių mokyklų, laimėjo II vietą.
Merginų komanda laimėjo III vietą tarp keturių dalyvavusių komandų.
     Sveikiname mūsų futbolininkus bei linkime gerų sportinių rezultatų ateinančiais mokslo metais.


                              Šv. Valentino diena
    Šv. Valentino diena – tai meilės laiškelių ir širdelių diena. Šia proga visą savaitę mokykloje veikė Meilės paštas, kurį ištuštino Valentino dieną – laiškanešiai išdalino siųstus laiškelius adresatams, taip nudžiugindami ir mokinius, ir kai kuriuos mokytojus. Taip pat šią dieną visi norintys galėjo nusifotografuoti prie Valentino foto sienos.
    Pertraukų metu šventės organizatoriai, 7 klasės mokiniai, visus kvietė į salę, kur smagiai leido laiką žaisdami įvairius žaidimus, šokdami ir klausydamiesi dainų apie meilę. Šią dieną niekam netrūko mielų staigmenų ir juoko – visiems buvo linksma.

         Lietuvių kalbos olimpiada ir meninio skaitymo konkursas.
     Pirmasis metų mėnuo buvo turtingas įvairių renginių, konkursų ir olimpiadų. Mokiniai turėjo daug progų save išbandyti. Sausio 25 d. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijoje savo jėgas išbandė 9 klasės mokinė Julita Maceikianec dalyvaudama Vilniaus r. tautinių mažumų mokyklų 9-10 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje. Mokinė atliko kalbos vartojimo, rašymo užduotis ir pristatė namų darbą – kūrybinę užduotį …NES ČIA GYVENTI GERA! Olimpiadai mokinę paruošė mokytoja Violeta Stefanovič.
     Sausio 29 d. 7 klasės mokinės Ingrida Rynkun, Patrycja Grochovska ir 8 klasės mokinė Gabriela Mikulska atstovavo mūsų mokyklai meninio skaitymo konkurse, kuris vyko Nemenčinės Gedimino gimnazijoje. Mokines parengė lietuvių kalbos mokytojos.
Džiaugiamės mūsų mokinių stropumu ir pastangomis, linkime didžiulės sėkmės kituose konkursuose!

             Mažos ugnelės… ir didelės ugnys… neleidžia pamiršti…
Mokyklos bendruomenė kartu su visa Lietuva 28-ąjį kartą pagerbė už šalies laisvę 1991-ųjų sausį  kovojusius ir gyvybę paaukojusius žmones, suteikusius mums Viltį į ateitį žengti Laisvės keliu.  Iš pat ryto, 8 valandą,  prasidėjo pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Tai pasididžiavimas žmonėmis, gynusiais Laisvę – didžiausią kiekvienos tautos vertybę. Tai skausmas dėl žuvusiųjų.  Tyliai visi klausė pagarbiai tariamų 14 pavardžių. Šią dieną pagerbiant didvyrius mūsų mokykloje ne tik degė žvakės, bet ir skambėjo mokinių dainuojamos patriotinės dainos apie Lietuvą, Laisvę, Tikėjimą… Laisvės Gynėjai gyvi mūsų širdyse, mūsų atmintyje.

                       Akcija „Code & Share. Ateities technologijos“

     Mūsų mokykla pasitikdama Lietuvos ir Lenkijos nepriklausomybės šimtmečius, siekė Gineso rekordo dalyvaujant skaitmeninį ugdymą skatinančioje programoje „Code & Share. Ateities technologijos“.
     Vykdant akciją „Code & Share. Programuok su klase“, taip pat ir šiųmetinę akciją „Code & Share. Ateities technologijos“ Lenkijos Fundacija ArchitectsPL siekia sudominti mokinius mokslo bei skaitmeninių kompetencijų plėtra. Prie akcijos prisijungė net 29 Vilniaus rajono švietimo įstaigos, o kartu su Lenkijos švietimo įstaigomis šis skaičius siekia apie 100.

                           Ekskursija į Rokiškį

     Lapkričio 16 dieną 5-10 klasių mokiniai kartu su juos lydinčiomis mokytojomis E. Galinska, D. Černiavska ir V. Stefanovič aplankė Rokiškį. Ekskursijos metu susipažino su grafų Tyzenhauzų gyvenimo šiame krašte istorija, dalyvavo edukacinėje programoje „Sūrio kelias“ Rokiškio muziejuje. Pasivaišinę sūriu ir  arbata apžiūrėjo rūmus, kurių etnografinė ekspozicija atskleidžia įvairių amžių žmonių kultūrą, aplankė rūmuose vykstančią medžio drožėjo L. Šėpkos parodą. Ypač mokiniai džiaugėsi Tyzenhauzų rūmų teritorijoje pamatę danielius – mielus gyvūnėlius, priklausančius elninių šeimos žinduoliams.  Edukacinė – pažintinė programa ne tik supažindino mokinius su kultūriniu paveldu, bet padėjo suvokti laiko tėkmę ir norą domėtis krašto istorija bei papročiais.

                 Susitikimas su žinomomis lietuvių rašytojomis

     Spalio 22 dieną mūsų mokyklos 8, 9 klasių mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytojomis Violeta Stefanovič ir Danuta Stefanovič vyko į Mickūnų gimnaziją. Ten dalyvavo susitikime su rašytojomis Gintare Adomaityte ir Kristina Gudonyte. Rašytojos papasakojo apie kūrybinius planus, atsakė į daugybę klausimų, skaitė ištraukas iš savo knygų. Mokiniai liko sužavėti jų nepaprastu talentu – gebėjimu sujungti savo patirtį ir vaizduotės pasaulį. Susitikimas su knygų autorėmis skatina mokinius atsigręžti į knygą kaip į kultūros reiškinį, domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra ir, aišku, skaityti.


             Genocido aukų pagerbimas Paneriuose

     Rugsėjo 26 dieną 9 ir 10 klasių  mokiniai dalyvavo genocido aukų pagerbimo ceremonijoje Paneriuose. Paneriai paženklinti kraujuotų netekčių ir praradimų skausmo ženklu. Mokiniai padėjo gėlių ir uždegė žvakes Panerių memoriale. Tylos minute pagerbė tūkstančius aukų, žuvusių Panerių miške, tarp kurių buvo mokiniai, Vilniaus gimnazijų absolventai, skirtingų tautybių žmonės. Genocido aukų pagerbimo ceremonija buvo išsami istorijos pamoka, verčianti susimąstyti.

            Europos kalbų diena mūsų mokykloje
     Rugsėjo 26 dieną  švenčiama Europos kalbų diena. Šios šventės proga mokiniai turėjo daug įdomių užsiėmimų. Pirmiausia renginio dalyviai pažiūrėjo filmą apie Europos kalbų įvairovę, vėliau dirbdami grupėmis patys turėjo nufilmuoti filmą apie tai, kodėl mokosi lenkų, lietuvių, anglų ir rusų kalbos. Po trumpos pertraukos mokiniai mokėsi ir kitus mokė mandagumo žodžių. Skambėjo žodžiai prancūzų, italų, čekų, vokiečių, estų, ispanų ir švedų kalbomis. Dirbdami grupėmis taip pat parengė įdomias prezentacijas apie lankytinas vietas išsirinktose Europos šalyse. Visi renginio dalyviai suprato, kad verta mokytis užsienio kalbų ir branginti savo gimtąją kalbą.

          Mokslo ir žinių diena mūsų mokykloje
    Rugsėjo 3 dieną Mostiškių mokykloje-daugiafunkciame centre vyko Mokslo ir žinių dienos šventė. Visus šventiškai nusiteikusius mokytojus, mokinius, tėvus, svečius, pirmokus pasveikino mokyklos direktorius. Į šventę atyko Lavoriškių seniūnijos seniūnas Mark Pilat.
     Pirmos klasės mokiniai dovanų gavo saldžiąsias dovanėles ir kuprines, kurias padovanojo ZPL bei fondas ,, Pomoc Polakom na Wschodzie“.
Skambutis pakvietė visus mokinius į klases susitikti su klasės auklėtojais.