Mokyklos biblioteka

2018-2019 m.m. :
      Skaitytojų: 95
Lankytojų : 1130
Išduota spaudinių:  827
Per dieną apsilanko: 10 – 12 žmonių
Skaitykloje įvyko: 23 renginiai
 
Bibliotekoje jūs rasite: enciklopedijų, žodynų, žinynų.
Grožinė literatūra sudėta pagal autorių pavardžių abėcėlę.
Bibliotekoje organizuojamos knygų parodos.
 
Skaitykloje galite:
Naudotis enciklopedijomis, žodynais, CD, informacinėmis knygomis,
susipažinti su naujų  knygų parodomis, teminiais knygų stendais,
skaityti šiuos periodinius leidinius:
·       Kurier Wileński
·       Tygodnik Wileńszczyzny
·       Švietimo naujienos ir kt.