Zestawy sprawozdań finansowych przedszkola za rok 2016

2016 m. darželio finansinės atskaitomybės ataskaitas