Zestawy sprawozdań finansowych szkoły za rok 2016

2016 m. mokyklos finansinės atskaitomybės ataskaitas