Samorząd szkolny

Przedstawiciele nauczycieli
Teresa Puchalska – przewodnicząca
Wioleta Stefanowicz – sekretarz
Iwona Gudanec  członek komisji 
Przedstawiciele rodziców
Jolanta Maciejkianiec
Zbigniew Lewko
Anna Gulbicka
Przedstawiciele uczniów
Kinga Lewko            – 10 kl.
Justyna Naturiewa – 9 kl.
Daniel Naniewicz   – 8 kl.