Mokyklos taryba

Mokytojų atstovai
Teresa Puchalska – pirmininkė
Violeta Stefanovič – sekretorė
Ivona Gudanec – narys
Tėvų atstovai
Jolanta Maceikianec
Zbignev Levko
Ana Gulbicka
Mokinių atstovai
Kinga Levko           – 10 klasė
Justyna Naturjeva  – 9 klasė
Daniel Nanevič      –  8 klasė