Mokytojai

Pradinio ugdymo mokytojai

Jolanta Siavro – mokytoja, 2 klasės vadovė
Teresa Puchalska – vyresnioji mokytoja, 3 klasės vadovė
Irena Malec – mokytoja metodininkė, 4 klasės vadovė
 

Dorinis ugdymas

Ana Gricevič – tikybos vyresnioji mokytoja, soc. pedagogė
 

Gimtoji kalba (lenkų)

Danuta Černiavskaja – mokytoja metodininkė, 10 klasės vadovė
 

Lietuvių kalba (valstybinė)

Danuta Stefanovič – mokytoja, 5 klasės vadovė
Violeta Stefanovič – mokytoja, 8 klasės vadovė
 

Užsienio kalba

Ivona Gudanec – anglų k. vyresnioji mokytoja, 6 klasės vadovė
Vytautas Grakalskis – rusų kalbos mokytojas
 

Matematika

Jolanta Siavro – mokytoja
Elžbeta Galinskaja – vyresnioji mokytoja, 9 klasės vadovė
 

Biologija

Veslava Vežbovič – vyresnioji mokytoja
 

Fizika

Elžbeta Galinskaja –  mokytoja
Valdemar Klimaševski – mokytojas
 

Chemija

Kristina Slavinska – vyresnioji mokytoja
 

Informacinės technologijos

Jolanta Siavro – vyresnioji mokytoja
 

Istorija

Danuta Černiavskaja – mokytoja
Irena Malec –   mokytoja
 

Pilietiškumo pagrindai

Danuta Černiavskaja – mokytoja 
 

Geografija

Veslava Vežbovič – vyresnioji mokytoja
 

Dailė

Elžbeta Galinskaja –  mokytoja
 

Muzika

Joana Likša –  mokytoja
Robert Klimaševski – vyresnysis mokytojas
 

Technologijos

Teresa Puchalska – mokytoja
 

Fizinis ugdymas

Jurij Levko –vyresnysis  mokytojas
 

Žmogaus sauga

Vytautas Grakalskis – mokytojas
 

Ekonomika

Jurij Levko –  mokytojas