Administracija

DIREKTORIUS 

Valdemar Klimaševski –
III vadybinė kategorija
tel.: (8-5) 2592102
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI
Teresa Volodko – III vadybinė kategorija
 
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIO REIKALAMS 
Jolanta Levko