Maitinimo laikas

1-  5 klasės:  nuo 10.35 iki 10.55 val.
7-  8 klasės:  nuo 11.40 iki 12.00 val.
9-10 klasės:  nuo 12.45 iki 13.00 val.