ES programos

1. "Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose"
2. "Pienas vaikams"